Betingelser - Mboye.dk

HUSK at melde afbud min. 24 timer før din aftale – og inden kl. 12.00 fredagen før din mandagsaftale – da du ellers, uanset årsag, skal betale for tiden, som er afsat til dig

Afbud til hverdag efter helligdag – afbud som ved mandagsaftale

Det betyder med andre ord, at jeg opkræver fuldt honorar ved udeblivelse samt ved afbud efter fristerne, som kan du læse her ovenfor

Afbud skal ske på tlf. 93 30 03 30 eller mail: mette@mboye.dk

HUSK – hvis du er sygemeldt for det, du søger behandling for, er det en mulighed at spørge din arbejdsgiver, om han/hun vil betale for dit forløb

Handler det om stress, og er dette ofte forbundet med eller har indflydelse på den jobsituation, du er i. Mange arbejdspladser vil være interesseret i, at være en del af løsningen. Det er derfor ofte en mulighed at spørge dit firma, om de vil hjælpe dig med eksempelvis et behandlingsforløb ang. stress på fem eller otte gange

Eller måske har du tegnet en sundhedsforsikring, som dækker for dit behandlingsforløb ang. stress