Skip to main content
Kommuner

Oplever du øget sygefravær
blandt kommunens ansatte?

Høj udskiftning af medarbejdere og sygefravær kan være et tegn på dårlig trivsel. Investér i skræddersyede sundheds- og trivselsløsninger til dine medarbejdere, herunder også udredning af borgere.
Kontakt mig

Hvordan sikrer du som leder at dine kompetente medarbejdere bliver på arbejdspladsen?

Har du bemærket ændringer i medarbejdernes adfærd og velbefindende, der antyder, at de ikke trives på arbejdspladsen?

Jeg forstår vigtigheden af trivsel for kommunens personale og ved, at det er afgørende at gribe ind i tide for at forebygge stress og forbedre medarbejdernes velbefindende. En central del af dette er fastholdelse af kompetente medarbejdere.

Jeg har hjulpet mange kommuner med at implementere skræddersyede løsninger, der fremmer de ansattes fysiske, mentale og emotionelle sundhed, samtidig med at vi sikrer, at talentfulde medarbejdere forbliver engagerede og motiverede.

Få redskaber til at fastholde dine kompetente medarbejdere er en afgørende del af denne indsats, og jeg er dedikeret til at støtte kommunen i at opnå dette mål.

Kontakt mig
Fast månedlig aftale

Vi tilpasser vores aftaler individuelt afhængigt af jeres behov

Forebyggende samtaler

Forebyggende samtaler for at undgå skader, både fysiske, emotionelle og mentale

Nedbringelse af sygefravær

Fast aftale om at håndtere sygefravær samt forløb med supervision og ledersparring

Fastholdelse af medarbejdere

Få redskaber til at fastholde dine kompetente medarbejdere

Skab et sundere arbejdsmiljø og investér i medarbejdertrivsel

Er du en engageret leder, der prioriterer trivsel og sundhed på din arbejdsplads?

Mit mål er at hjælpe dig og dine medarbejdere med at etablere et arbejdsmiljø, hvor dine medarbejdere føler sig værdsatte og støttede, hvilket kan føre til både lavere sygefravær og bedre fastholdelse af nøglemedarbejdere. Lad os sammen skabe et miljø, hvor trivsel er i centrum, og hvor medarbejderne har de bedste betingelser for at blomstre og bidrage til organisationens succes.

 • Hvordan vurderer du den nuværende fastholdelsesgrad af medarbejdere på din arbejdsplads? Ser du nogen udfordringer eller mønstre, der kan påvirke dette?
 • Kan du identificere nogle specifikke områder, hvor du tror, at investering i medarbejdernes trivsel kunne have en direkte indvirkning på at reducere sygefraværet og øge fastholdelsen?
 • Hvordan vil du beskrive den nuværende kultur omkring trivsel og sundhed på arbejdspladsen, og er der områder, hvor du føler, at der er plads til forbedring?

“Jeg oplever, at dem der ofte har mest brug for hjælp, de har sværest ved at række hånd frem og modtage hjælp.”

Mette Boye
Gå til ydelser
kvinde sidder og snakker med to kommunale ansatte

Succeshistorier fra kommuner

Hvor meget er det værd for dig, at forblive langtidsfrisk?

Jeg tilbyder en bred vifte af services, herunder:

For medarbejdere i kommunen:

 • Medarbejderudvikling
 • Trivsels- og fravær samtaler 
 • Udarbejde fastholdelsesplaner til den enkelte medarbejder
 • Understøttelse af nedbringelse af sygefravær.
 • Onboarde nye kollegaer, rekrutteringsprocesser, behovsafdækning.

For borgere:

Sådan fungerer forløbet
+25 års erfaring
Skræddersyede aftaler
Forebyggelse og trivsel
Videnskabelig forskning

Jeg har hjulpet over xx kommuner med at tage næste skridt mod en forbedret arbejdstrivsel. Jeg kan også hjælpe jer med at forebygge et sundere arbejdsmiljø

For medarbejdere

Dette løser jeg:

 • Individuel rådgivning
 • Fastholdelse af medarbejdere
 • Mulighed for individuelle medarbejderudviklingssamtaler
 • Forebyggelse af fysiske, emotionelle og mentale skader
 • Hurtig adgang til behandling og støtte

For ledere

Dette løser jeg:

 • Strategiplan
 • Driftsikring
 • Ledelsessparring og supervision for nedbringelse af sygefravær
 • Fast aftale om at henvise medarbejdere efter tre sygefraværsperioder
 • Tilbud om ledelsesforløb til ledere og medarbejdere
 • Emner inkluderer faglige mål, personaleledelse, personlig udvikling, social kapital og organisering
 • Fokus på forebyggelse og styrkelse af arbejdsfællesskabet og kerneopgaven
 • Styrkelse af personlig udvikling og ejerskab

Hvordan fungerer et behandlingsforløb?

Vi begynder med at forventningsafstemme hvilke mål der skal sættes, og hvilken strategi der skal lægges, samt mulige løsninger hertil i fremadrettet perspektiv. Nedenfor er et eksempel på hvordan et behandlingsforløb kan se ud.

Step 1 – Den indledende konsultation

Indledende konsultation

Jeg gør det let for jer, og kommer til jer. Inden vores konsultation forventningsafstemmer vi omkring forløbet, så I ved præcis, hvad I kan forvente af konsultationen.

Step 2 – Konsultation og opfølgning

Skræddersyet konsultationer

Et arbejdsgiverforløb er ofte 2-8 gange efter behov. Jeg er specialiseret i alt lige fra medarbejder- og gruppeudvikling.

Step 3 – Langsigtet sundhed

Fokus på forebyggelsesindsatsen

Efter vores konsultationer vil vi sammen udarbejde en plan for en langsigtet forebyggelsesindsats, afhængigt af behovene. Dette sikrer, at vi struktureret og effektivt imødekommer eventuelle behov og muliggør vedvarende trivsel og velvære.

Kontakt mig
Udredning af borgere

Udredning af borgeres funktionsniveau

Jeg leder et integreret samarbejde omkring udredning, behandling og koordinering af borgere og deres familier. Ved at samle ekspertise på tværs af forskellige fagområder sikrer jeg, at alle behov håndteres effektivt, hvilket fremmer borgerens trivsel og udvikling.

Kontakt mig

Samarbejde med Smertecenteret

Er din kommune interesseret i at forbedre livskvaliteten for borgere og familier, der lider af komplekse smertetilstande eller dobbeltdiagnoser med konkurrerende diagnoser? Samarbejdet med Smertecenteret kan være nøglen til at sikre den rette behandling og støtte til dem, der har brug for det mest.
 • Udredning og behandling: Ydelsen omfatter udredning og behandling af borgere og familier, der lider af komplekse smertetilstande eller dobbeltdiagnoser. Jeg samarbejder tæt med sagsbehandlere og teams for at sikre en helhedsorienteret tilgang til behandlingen.
 • Individuelle komplekse forløb: Jeg tilbyder skræddersyede forløb til borgere med komplekse smertetilstande eller dobbeltdiagnoser, hvor jeg fokuserer på individuelle behov og udfordringer.
 • Hjælp til afgørelsen: Jeg kan blive indhentet til sagsbehandlingsmøder for at præsentere udredningsresultater og tilbyde støtte til beslutningsprocessen vedrørende behandling og støtteforanstaltninger.
Kontakt mig

Er jeres kommune klar til at investere i fastholdelse af medarbejdere og nedbringelse af sygefravær?

Har du nogle spørgsmål, eller er du interesseret i at høre mere om min rådgivning og forløb, og hvordan de kan hjælpe jer?
Tøv ikke med at kontakte mig.

Jeg ser frem til at høre fra dig og hjælpe jer videre!

Kontakt

Telefon: 30 23 72 75
Email: mette@mboye.dk

Udfyld venligst formularen nedenfor, og jeg vil kontakte dig så hurtigt som muligt.