Sundhedspersonale

 

SUNDHEDSPERSONALE

Koordinere rehabiliterings – og forebyggelsesindsatsen samt behandlingsindsatsen med lægehuse, psykologer, fysioterapeuter m.m.
FORMÅLET
  • Med en sammenhængende indsats skaber resultater sammen med borger og anden sundhedspersonale, så borgerne igen kan leve på egne præmisser
  • Hurtig indsat med effektive og skræddersyet forløb
  • Reducere længerevarende sygdomsforløb
  • Gevinsten og det jeg løser er, at borgerne kan fastholde eller vende tilbage på arbejdsmarkedet på egne præmisser
  • Udredning dækker en bred vifte blandt andet på kronikerområdet. Kan b.la. indeholde muskel- og skeletbesvær, smerter, skader i hele bevægeapparatet, synsnedsættelse,  hjernebetinget synsnedsættelse, belastende livssituationer samt psykiske ubalancer i kroppen og i ens liv
  • Samtale- rådgivnings- og undervisningsforløb til den enkelte borger i handicapkompenserende metoder, lærings- og forandringsprocesser, strategier og teknikker
  • Henvise til anden instans, hvis og når det vurderes nødvendigt