Til kommuner og regioner

Specialkonsulent

Specialiseret hjerneskaderehabilitering

Syn – hjerneskadeudredning

Yder ekspert udredning af borgerens samlede helhedssituation, funktionsevnevurdering og Arbejdsevnevurdering

Ved udredning at beskrive borgernes opretholdelse af erhvervsevne, eller tab af samme

Hurtig indsat med effektive og skræddersyet forløb

Reducere længerevarende sygdomsforløb

 

Specialiseret hjerneskaderehabilitering fra A- Z. Hjerneskadeudredning, hvor de skjulte skader også afdækkes. Indholdet kan være akutbesøg på hospitalet når skaden opstår, tovholder til kommunen ved udskrivelse, udredning, bevilge ydelser i tæt samarbejde med kommunen, undervise fagpersonale samt implementere hjælpen i kommunen

Synskonsulent for voksne blinde og svagsynede

Specialist udredning i syn – hjerneskadeudredning. Målgrupper er apopleksi med blødning eller blodprop i hjernen, traumer, piskesmæld, tumorer. Udredning af synsvanskelighederne som b.la. kan indeholde, synsfeltet, kontrastsyn, lysfølsomhed, dobbeltsyn, øjenmotorik, generel udtrætning og nedsat koncentrationsevne, skjulte skader, identificere skadens omfang samt hvilke    begrænsninger dette medfører for borgeren

Mboye henviser til anden instans, hvis og når det vurderes nødvendigt

Mboye skaber resultater sammen med borger, kommunen, regionen, jobcenter og    sygedagpengeafdelingen

Overkommelig investering og storudbytte i hverdagen for kommunen, arbejdsgiver, jobcenter og      sygedagpengeafdelingen

Gevinsten og det Mboye løser er, at borgerne kan fastholde eller vende tilbage på arbejdsmarkedet på egne præmisser

Samtale- rådgivnings- og undervisningsforløb til den enkelte borger i handicapkompenserende metoder, lærings- og forandringsprocesser, strategier og teknikker