Til virksomheder

Mboye skiller sig ud, når jeg rådgiver virksomheder i det liberale erhvervsliv, da jeg også behandler medarbejderne for deres akutte og kroniske symptomer

Fokus på forebyggelsesindsatsen og at medarbejderne har en instans i virksomheden, hvis de mangler energi i hverdagen, har svært ved at komme sig efter skader, sygdom, traumer, stress, angst eller belastende livssituationer

MBOYE tilbyder
– Medarbejdersamtaler, forebyggelse og behandling: at tage tingene i opløbet inden det bliver større

-Forebyggelsesprojekter: Forebyggelse er en investering, der virkelig betaler sig, hvor de gode vaner skal integreres som en del af kulturen

– Trivselsundersøgelse: en grundig proces, hvor jeg har gode erfaringer med indledende kortlægning hos lederne, samtale med medarbejderne og proceskonsultation

– Stratetisk udvikling til ledende medarbejdere og deres overordnede

-Forebyggelse af ulykker, en screening, evt. før tilsyn: gennemgang af arbejdspladsen

– Konsulentrådgivning omkring forskellige emner: arbejdspladsindretning, ergonomirådgivning og undervisning ved manuel håndtering med løft, skub og træk, arbejdspladsens indretning og inventar, vurdering af arbejdsstillinger og arbejdsbevægelser, arbejdsrelateret muskel- og skeletbesvær, ensidigt belastende arbejde og ensidigt gentaget arbejde

– Forretningsudvikling, strategiplanlægning  og talentudvikling af afdeling og medarbejder. F.eks. definering, beskrivelse og udvikling af ydelser