Baggrund - Mboye.dk

BAGGRUND
Jeg er 49 år og bor Aalborg og nyder livet i naturen. 
Mine to skønne børn er flyttet hjemmefra. Udover min uddannelsesmæssige baggrund, har jeg et levet liv bag mig, med de glæder og sorger, som hører et menneskeliv til.

 

VÆRKTØJSKASSEN

Ergoterapeut, diplomuddannelsen

Har læst 3 år på Socialrådgiver uddannelsen

Lederuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse for synsprofessionelle i Specialpædagogik med udredning, læring, rehabilitering, samt speciale i udredning af syn – erhvervet hjerneskade

Klassisk Homøopat, diplomuddannelse

ESI, Ergoterapeutisk fagligt redskab. Et observationsredskab, til at vurdere kvaliteten af borgerens udførsel i sociale relationer og hvordan borgeren indgår i sociale samspilsrelationer

AMPS, Ergoterapeutisk fagligt redskab. Et observationsredskab, som omhandler motoriske og procesmæssige færdigheder, som er en forudsætning for at kunne varetage et arbejde og opretholde daglig livsførelse

Arbejdstilsynet – Ergonomisk arbejdsmiljø

Sorg og Kriser samtaler

”Du bestemmer” samtale

Familierådgivning, Kempler Instituttet

Samtale kursus