Baggrund - Mboye.dk

Indehaver Mette Boye er 44 år, mor til to børn (16 og 21 år)

Udover min uddannelsesmæssige baggrund, lever jeg et liv, med de glæder og sorger, som hører et menneskeliv til

VÆRKTØJSKASSEN / UDDANNELSE

Ergoterapeut, diplomuddannelsen

Har læst 3 år på Socialrådgiver uddannelsen

Pædagogisk diplomuddannelse for synsprofessionelle i Specialpædagogik med udredning, læring, rehabilitering, samt speciale i udredning af syn – erhvervet hjerneskade

Klassisk Homøopat, diplomuddannelse

ESI, Ergoterapeutisk fagligt redskab. Et observationsredskab, til at vurdere kvaliteten af borgerens udførsel i sociale relationer og hvordan borgeren indgår i sociale samspilsrelationer

AMPS, Ergoterapeutisk fagligt redskab. Et observationsredskab, som omhandler motoriske og procesmæssige færdigheder, som er en forudsætning for at kunne varetage et arbejde og opretholde daglig livsførelse

Arbejdstilsynet – Ergonomisk arbejdsmiljø

KURSUS

Sorg og Kriser samtaler

”Du bestemmer” samtale

Familierådgivning, Kempler Instituttet

Samtale kursus

Erfaring

Selvstændig
Institut for Syn og Hørelse, Synskonsulent for voksne blinde og svagsynede, samt specialist i syn – hjerneskadeudredning
Synssamarbejde Midt, Synskonsulent for voksne blinde og svagsynede samt specialist i syn – hjerneskadeudredning
Aalborg Kommune, Sagsbehandler ved Bevillingsenhed Nord
AM-gruppen, Privat Autoriseret Arbejdsmiljørådgiver Firma, Varetagelse af b.la. ergonomisk arbejdsmiljø og tilsynsopgaver
Aalborg Sygehus, Ergoterapeut i Geriatrisk Team, ” følg hjem funktion”
Brønderslev Kommune, Ergoterapeut i Rehabiliteringsteam og trænende ergoterapeut i Sundhedshuset
Børneergoterapeut i Specialklasserne, Vester Mariendal Skole og Løvvangskolen
Kildehuset ”Fountain House”

Aalborg Sygehus NORD – Reumatologisk afd. og neurologisk afdeling

Aarhus Kommune Socialrådgiver,  Rehabiliteringscenter for Flygtninge med psykosociale integrationsvanskeligheder
Israel Børnehospital i Jerusalem, frivilligt socialt arbejde