Baggrund - Mboye.dk

BAGGRUND
Jeg er 46 år og bor i Over Hornbæk, komponistkvarteret ved Randers og nyder livet i naturen. Mine to skønne børn er flyttet hjemmefra. Udover min uddannelsesmæssige baggrund, har jeg et levet liv bag mig, med de glæder og sorger, som hører et menneskeliv til. I mit virke som terapeut går såvel min uddannelsesmæssige baggrund som mit eksistentialistiske menneskesyn op i en højere enhed

 

 

VÆRKTØJSKASSEN

Ergoterapeut, diplomuddannelsen

Har læst 3 år på Socialrådgiver uddannelsen

Lederuddannelse

Pædagogisk diplomuddannelse for synsprofessionelle i Specialpædagogik med udredning, læring, rehabilitering, samt speciale i udredning af syn – erhvervet hjerneskade

Klassisk Homøopat, diplomuddannelse

ESI, Ergoterapeutisk fagligt redskab. Et observationsredskab, til at vurdere kvaliteten af borgerens udførsel i sociale relationer og hvordan borgeren indgår i sociale samspilsrelationer

AMPS, Ergoterapeutisk fagligt redskab. Et observationsredskab, som omhandler motoriske og procesmæssige færdigheder, som er en forudsætning for at kunne varetage et arbejde og opretholde daglig livsførelse

Arbejdstilsynet – Ergonomisk arbejdsmiljø

Sorg og Kriser samtaler

”Du bestemmer” samtale

Familierådgivning, Kempler Instituttet

Samtale kursus