Mentaltræning

Find dit fokus

Leder Coaching

Eksempler på temaer

 • Dialog om retfærdige og ordentlige beslutningsprocesser
 • Værdi til virksomheden på lang sigt
 • Optimere den eksisterende styrke
 • Empati, et vigtigt redskab
 • Professionel sparing, vil du gerne udfordres

Du opnår:
Effektiv leder
Øge din arbejdseffektivitet og nå dine mål hurtigere

Stress – det har vi ikke, nej tak

Sikre et godt helbred og sundhed

 • Mulighed for at effektive medarbejdere bevares
 • Hvad gør vi for at forblive raske
 • Hvad sker der med omsætningen, hvis en af medarbejderne bliver syge
 • Hvor meget betyder det i omsætningen ved sygdom, travlhed og stresssymptomer

Du opnår:

 • Din medarbejder kommer hurtigere og styrket tilbage
 • Forebyggelse og medarbejdere, der trives og arbejder mere effektivt
 • Gevinsten og det Mboye løser er, at du kan fastholde eller vende tilbage på arbejdsmarkedet på egne præmisser

Forandringsprocesser
– tør jeg nu det?

 Hvad ønsker du af livet og dens livsindhold?

 • Ønsker du forandringer i dit privatliv eller arbejdsliv
 • Tør du mærke efter? – hvad mærker du og hvorfor
 • Hvis du går og gør dig overvejelser om forandringer i dit liv, så kan du få et rum, hvor jeg vil tillade mig at stille de undrende, nysgerrige, nærgående og understøttende spørgsmål. Det kan være fundamentet for, at du kan tage den bedste beslutning for dig
 • Metoder, lærings- og forandringsprocesser, strategier og teknikker
 • Hvordan vil jeg vælge, at bruge min hjerne

Du opnår

Øget livskvalitet, fokus og motivationSådan bliver du den bedste i din hverdag

Når du dine mål?

 • Vil du gerne klare dig bedre, øget din effektivitet, udvikle dig hurtigere
 • Det du tænker, skaber hvordan du har det i kroppen og i sindet lige nu. Det skaber også en vedvarende stemning i kroppen
 • Hvad er dine mål, få dem defineret

Du opnår  
Positive bekræftelser, som hjernen bearbejder. Det har afgørende betydning, at de vedvarende tanker- og taleformer er positive bekræftelser. Det er dem der skaber adfærd, holdninger, velvære eller lidelse