Jobcentre

MBOYE SKILLER SIG UD, når jeg rådgiver

Jeg behandler også medarbejderne i jobcentrenes kundegrupper for deres akutte og kroniske skader

Jeg kan medvirke til en forebyggelsesindsats internt i jobcentrene, hvis medarbejderne mangler energi til hverdagen, de har svært ved at komme sig efter akutte eller kroniske skader, sygdom, traumer, stress, angst eller belastende livssituationer

 

MBOYE TILBYDER OGSÅ
Yder ekspert udredning af borgerens samlede helhedssituation, funktionsevnevurdering og arbejdsevnevurdering

Skabe resultater sammen med borger, kommuner, jobcentre og sygedagpengeafdelinger

Ved udredning, at beskrive borgernes opretholdelse af erhvervsevne, eller tab af samme


Gevinsten og det Mboye løser er, at borgerne kan fastholde eller vende tilbage på arbejdsmarkedet på egne præmisser

Afprøvning på arbejdspladsen, når borgerne vurderes klar til dette, hvor skånehensyn tilgodeses

UDREDNING OG BEHANDLING dækker en bred vifte. Dette kan indeholde muskel- og skeletbesvær, smerter, skader i hele bevægeapparatet, synsnedsættelse,  hjernebetinget synsnedsættelse, belastende livssituationer samt psykiske ubalancer i kroppen og i ens liv